Datum dogodka: 11.5.2017

FINI zavod Radeče je partner mednarodnega projekta EDUGATE –  večjezično učenje in izobraževanje v zgodnjem otroštvu, ki ga razvijamo in oblikujemo že od meseca oktobra 2016. V projekt je vključenih 7 partnerjev iz 6 držav (Slovenija, Italija, Poljska, Češka, Latvija in Švedska).

Projekt, ki ga podpira in financira Erasmus + bo trajal 3 leta. V tem času bomo s partnerskimi državami povečali znanje in kompetence strokovnih delavcev v predšolski vzgoji in izobraževanju, predvsem na področju poučevanja drugega jezika.

Nosilec projekta je italijanska občina Comune di Piacenza, kjer so decembra 2016 gostili spoznavno in uvodno srečanje partnerjev.

V maju 2017 pa smo člani FINI zavodaRadeče odleteli na Švedsko (Gothenburg), kjer smo s partnerji imeli 2. sestanek, na katerem smo se pogovorili o dosedanjem delu ter o načrtovanih korakih za prihodnost. Dogodek se je odvijal na univerzi, kjer smo imeli priložnost spoznati tudi njihov izobraževalni sistem.

V oktobru sledi izobraževanje strokovnih delavcev v predšolski vzgoji na Češkem. Izobraževanje bo potekalo 5 dni, v katerega bo vključenih 35 strokovnih delavcev iz Italije, Švedske, Češke, Poljske, Latvije in Slovenije.

 

EDUGATE projekt – sestanek na Švedskem