SPOZNAJMO PROJEKT »POMAHAJMO V SVET« (Slovenija, Radeče) – 10.6.2014