Datum dogodka: 12.6.2015

Ustvarjalci projekta smo mentorjem sodelujočih skupin in drugih zainteresiranih predstavili sodelovanje v mednarodnem projektu “Pomahajmo v svet”, v povezavi s Kurikulom za vrtce. Primere dobrih praks so z nami podelile strokovne delavke iz OŠ Primoža Trubarja Laško in Vrtca dr. France Prešeren iz Ljubljane.

SPOZNAJMO PROJEKT »POMAHAJMO V SVET« (Slovenija, Radeče)