• prvo mesto za inovativen projekt na razpisu Inatri SLIKA PRIZNANJA
  • Srebrno priznanje za inovacijo v letu 2013 od Gospodarske zbornice Slovenije (Zbornica osrednjeslovenske regije) SLIKA PRIZNANJA IN CEKINA
  • Sodelovanje z 18 državami sveta
  • Z nami sodeluje preko 56 slovenskih vrtcev in šol ter številni vrtci iz 18 tujih držav
  • Podporo projektu so dala številna slovenska veleposlaništva po svetu
  • Razvili smo lastno spletno aplikacijo in je bila ustvarjena izključno za ta projekt ter se šteje kot intelektualna lastnina FINI zavoda Radeče ter se promovira pod enotno blagovno znamko »Pomahajmo v svet« / »Say Hello to the World«
  • Vsako leto podelimo preko 120 certifikatov »Strpnega vrtca« in »Strpne šole«
  • Naših mednarodnih konferenc se vsako leto udeleži preko 500 strokovnih delavcev iz različnih držav
  • Na naših mednarodnih konferencah predavajo različni slovenski in tuji strokovnjaki iz različnih področij (naštej katera)