Prvi mednarodni zbornik primerov dobrih praks projekta Pomahajmo v svet