3. mednarodni zbornik strokovnih referatov

27,00 

3. mednarodni zbornik strokovnih referatov projekta »Pomahajmo v svet« vsebuje 34 strokovnih člankov, ki so jih zapisali strokovnjaki iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Italije, Litve in Poljske. Zbornik je zelo kvaliteten priročnik vsem strokovnim delavcem, ki sodelujejo pri našem projektu, saj s svojo vsebino pripomore k načrtovanju in izvedbi različnih aktivnosti v okviru programa »Pet prstov«

Opis

V FINI zavodu Radeče smo organizirali že 3. mednarodno konferenco projekta “Pomahajmo v svet”, ki je potekala v petek, 21. 4. 2017 v Rimskih termah. Konference se je udeležilo 155 strokovnih delavcev in delavk iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Bosne in Hercegovine ter Srbije.
Prvi se nam je pridružil gospod dr. sc. Ranko Rajović, ki je specialist interne medicine, smeri neuroendokrinologija. Prav tako  je tudi avtor programa NTC sistema učenja, ki se izvaja v sedemnajstih evropskih državah in kar v sedmih je le ta akreditirana pri ministrstvu za izobraževanje. Gospod Ranko je v petih državah ustanovitelj Mense in od leta 2002 član odbora za nadarjene otroke mednarodne organizacije Mensa (predsednik 2010 – 2012). Je sodelavec UNICEF-a in dobitnik nagrade mednarodne Mense (MERF – Mensa education and resarch fondation) za intelektualni prispevek družbi. Dela na pedagoški fakulteti v Kopru ter sodeluje na TEMPUS projektu Anglija – Slovenija. Na konferenci je predstavil temo Rana stimulacija nije mučenje, nego ključ razvoja.
Nadaljevala je gospa Mateja Todorovski, ki je profesorica razrednega pouka z opravljenim programom izpopolnjevanja za poučevanje angleščine ter asistentka za področje didaktike angleščine. S področjem zgodnjega učenja in poučevanja angleščine ukvarja od leta 2002, ko je pričela angleščino izvajati v vrtcih. Prakso poučevanja angleščine z vsebinami drugih predmetov od 1. razreda dalje je pričela v okviru inovacijskega projekta razvijati leta 2006, metode in pristope pa je preizkušala in poglabljala skozi različne projekte, vodene s strani Zavoda RS za šolstvo. Na konferenci nam je predstavila temo Talk to me. 

Svoje prispevke so z nami delili:

 1. Andreja Ropotar Jagodic, mag. prof.pred.vzg., dipl. vzg (Slovenija, Vrtec Urša, Domžale) – SLOVENIJA – TU JE MOJ DOM, TU SEM DOMA!
 2. Petra Strmšek (Slovenija, Vrtec Otona Župančiča, Ljubljana) – DEJAVNOSTI PRVEGA PRSTA – “TO SEM JAZ” KOT DOBRA PODLAGA ZA RAZVOJ SPOSOBNOSTI, KI VPLIVAJO NA DVIG ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI (IZRAŽANJE IN SPOZNAVANJE SEBE TER DRUGIH PREKO FOTOGOVORICE)
 3. Marjana Kolar in Martina Gjerek (Slovenija, Vrtci občine Moravske Toplice, enota BOGOJINA) – ZAKAJ JAZ, ZAKAJ TI? PRIJATELJI?
 4.  Caterina Ferletic in Marija Tercic (Italija, Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Gorici) – PRVI PRST SKOZI 10 KLJUČNIH DEJAVNIKOV PRI RAZVIJANJU ZGODNJE PISMENOSTI
 5. Neža Božič (Slovenija, JZ OŠ Marjana Nemca Radeče) – ZGODNJE POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA IN PROJEKT “SAY HELLO TO THE WORLD”
 6. mag. Vesna Logar (Slovenija, Osnovna šola Mirna) – PREDSTAVITEV DOBRE SOCIALNE INTERAKCIJE S PRIJATELJI IZ LITVE PRI IZVEDBI DEJAVNSOTI TRETJEGA PRSTA Z NASLOVOM “JAZ IN MOJA ŠOLA”
 7. Sonja Bernik, dipl.vzg. (Slovenija, Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, enota Brezje) – LUTKA KOT POZITIVNA SPODBUDA ZA SOCIALNE INTERAKCIJE
 8. Gorica Stevanović (Slovenija, Vrtec Jesenice, dislocirani oddelek Frančiške Ambrožič, Hrušica) – MEDKULTURNA PREDAGOGIKA SKOZI PROJEKT “POMAHAJMO V SVET”
 9. Mateja Lah Vojska (Slovenija, Vrtec Sežana) – “MOJ ZABAVNI VRTEC PRI KROKODILIH”
 10. Petra Zavec, dipl.vzg. (Slovenija, Vrtec Kolezija, enota Murgle, Ljubljana) – SPOZNAVANJE SIMBOLOV NA ZEMLJEVIDU SLOVENIJE KOT IZHODIŠČE ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PORAJAJOČE SE PISMENOSTI
 11. Klavdija Berglez (Slovenija, Vrtec Lipa Štore) – GOVORIM IN UČIM SE
 12. Tanja Krajnc, dipl.vzg. (Slovenija, Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona) – PRIPRAVA SPODBUDNEGA OKOLJA ZA RAZVOJ PISMENOSTI IN GOVORNIH KOMPETENC V VRTCU
 13. Erika Cugelj, prof. RP in Mojca Milčinović, vzgojiteljica predšolskih otrok (Slovenija, Osnovna šola Mirna) – TO SEM JAZ
 14. Martina Madon (Slovenija, Vrtec Nova Gorica) – SOCIALNE INTERAKCIJE KOT PODPORA PRI OBLIKOVANJU ZDRAVE SAMOPODOBE
 15. Martina Langus in Nika Apat (Slovenija, VIZ vrtec Mavrica Izola) – SPODBUJANJE PORAJAJOČE SE PISMENOSTI IN GOVORNE KOMPETENCE OTROK
 16. Valentina Jurko (Slovenija, Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje – VRTEC LAPORJE) – SPODBUJANJE PORAJAJOČE SE PISMENOSTI IN GOVORNE KOMPETENCE OTROK TER RAZVIJANJE SPODBUDNEGA OKOLJA ZA RAZVOJ PISMENOSTI
 17. Erika Iskra Tomažič, dipl. vzg., mag. prof. inkl. ped. (Slovenija, Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica) – MOJ PRELEPI KRAJ POD SNEŽNIKOM
 18. Severina Jež, dipl. vzg. in Nataša Rus, pom. vzg. (Slovenija, Vrtec Idrija, enota Prelovec) – V DRUŽINI SMO DOMA
 19. Renata Mlinar, dipl.vzg. (Slovenija, Vrtec Litija) – JAZ IN TI, Z VRTCEM PRAZNUJEMO VSI
 20. Blaženka Videc (vzgojiteljica) in Lidija Lukač (vzgojiteljica) (Hrvaška, Dječji vrtić Bukovac, Zagreb) – RAZVOJ POŠTIVANJA ZAŠTITE PRIRODNOG OKOLIŠA KROZ PROJEKT “SAY HELLO TO THE WORLD”
 21. Maja Bregaš (vzgojiteljica), Iva Rončević (vzgojiteljica) in Željka Knapić (koordinator projekta) (Hrvaška, Dječji vrtić Grigora Viteza, Zagreb) – MY TREE OD LIFE (DRVO ŽIVOTA)
 22. Sandra Cvijetinović (vzgojiteljica), Maja Trupina (vzgojiteljica) in Dinka Vujatović (pedagoginja) (Hrvaška, Dječji vrtić “Markuševec”, Zagreb) – FAMILY SMITH IN OUR FAMILIES / OBITELJ SMITH U NAŠIM OBITELJIMA
 23. Gordana Pavlinić (ravnateljica, strokovni svetovalec) (Hrvaška, Dječji vrtić Rožica, Veliko Trgovišče) – VRTIĆ ROŽICA – PROŠIRENA OBITELJ
 24. Renata Kovačić (vzgojiteljica) in Katarina Ružman (vzgojiteljica) (Hrvaška, Dječji vrtić “Maslačak” Đurđevac) – MALIM KORACIMA DO ZELENOG VRTIĆA
 25. Aleksandra Kovačević (vzgojiteljica) in Loreta Žepina (vzgojiteljica) (Hrvaška, Dječji vrtić Opatija, vrtić Lovran) – POTICANJE RAZVOJA SOCIJALNIH KOMPETENCIJA
 26. Dijana Lamešić (vzgojiteljica) (Hrvaška, Dječji vrtić “Kućica”, Zagreb) – TIGRIĆI U SLOVENIJI
 27. Sanja Carević (mag.praesc.educ. mentorica vzgojiteljem) in Snježana Osić-Sadžak (mag.praesc.educ. mentorica vzgojiteljem) (Hrvaška, Dječji vrtić Bukovac, Zagreb) – PUTOVANJE SLOVIMA OD JADRANA DO BALTIKA
 28. Ljerka Lučić (vzgojiteljica), Marija Bojanić (vzgojiteljica) in Ivana Erceg (vzgojiteljica) (Hrvaška, Dječji vrtić Jelsa, Jelsa) – RAZVOJ DJEČJIH POTENCIJALA U PODRUČJU RANE PISMENOSTI GOVORNO- JEZIČNIH KOMPETENCIJA TIJEKOM PROVEDBE PROJEKTA “SAY HELLO TO THE WORLD”
 29. Dušica Valadžija (vzgojiteljica) in Marijana Liović (mag.praesc.educ., mentorica vzgojiteljem) (Hrvaška, Dječji vrtić “Malešnica”, Zagreb) – SIMBOLIČKA IGRA I IGRA ULOGA KAO MEDIJ Z RAZVOJU SOCIALNIH KOMPETENCIJA DJECE
 30. Milena Majić (vzgojiteljica) (Hrvaška, Dječji vrtić “Biokovsko zvonce”, Makarska, objekt: Pčelica) – PUTOVANJE DO LITVE
 31. Daiva Gerdzeviciene, preschool teacher (Litva, “Vaikystes takas” Kindergarten, Vilnius) – EDUCATIONAL INSTITUTION AND FAMILY INTERACTION REPRESENTING INTERNATIONAL PROJECT “SAY HELLO TO THE WORLD)
 32. Mirsada Čolaković, prof. (Bosna in Hercegovina, Kindergarten “Alem” Zenica) – “ME AND MY KINDERGARTEN”
 33. Alicja Matczuk (Poljska, Academic Kindergarten at the State Higher Vocational School in Włocławek) – ME AND MY KINDERGARTEN – WE HAVE FUN IN OUR KINDERGARTEN
 34. Renata Jarovaitienė teacher MD (Litva, Klipėda kindergarten”Liepaitė”, Klaipėda) – TEACHING TECHNOLOGIES (METHODS) IN PROJECT “SAY HELLO TO THE WORLD” FOR MODERN SOCIETY
3. mednarodni zbornik strokovnih referatov

Dodatne informacije

Teža 0.500 kg
Dimenzije 23 x 23 cm