Projekt EDUGATE – večjezično učenje in izobraževanje v zgodnjem otroštvu (predšolski vzgoji) izhaja iz ideje, da je v večkulturni družbi, kot je Evropa, koristno za otroke, da se naučijo angleščine ali drugega tujega jezika kot dragocen vir za prihodnost. V času večjih ekonomskih in socialnih izzivov, je ključnega pomena, da novim generacijam omogočimo dober začetek za življenje, ki ga lahko zagotavljamo s kakovostno predšolsko vzgojo in izobraževanjem. Poleg tega, pa je potrebno opolnomočiti tudi profil strokovnih delavcev z zagotavljanjem inovativnih usposabljanj v sistemu predšolske vzgoje in poučevanja drugega jezika.

Projekt izvajamo v partnerskem sodelovanju s petimi državami (Italija, Poljska, Češka, Latvija in Švedska).

PRIČAKOVANI REZULTATI EDUGATE PROJEKTA

V okviru projekta se bo povečalo znanje in kompetence strokovnih delavcev v predšolski vzgoji in izobraževanju, predvsem na področju poučevanja drugega jezika. Izboljšali bomo jezikovne spretnosti otrok, postavili temelje vseživljenjskega učenja ter izboljšali integracijo otrok iz tujine. Tujejezičnim družinam bomo nudili bolj kvalificiran sistem predšolske vzgoje, v skladu z evropskim pristopom, kar bo ustvarilo novo mrežo na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Projekt EDUGATE