• Prvo mesto za inovativen projekt na razpisu Inatri

  • Srebrno priznanje za inovacijo v letu 2013 od Gospodarske zbornice Slovenije (Zbornica osrednjeslovenske regije)

  • Sodelovanje s 26  državami sveta

  • Z nami sodeluje preko 350 vrtcev in osnovnih šol

  • Podporo projektu so dala številna slovenska veleposlaništva po svetu

  • Razvili smo lastno spletno aplikacijo ki je bila ustvarjena izključno za ta projekt ter se šteje kot intelektualna lastnina FINI zavoda Radeče ter se promovira pod enotno blagovno znamko »Pomahajmo v svet« / »Say Hello to the World«

  • Vsako leto podelimo preko 120 certifikatov »Strpnega vrtca« in »Strpne šole«

  • Naših mednarodnih konferenc se vsako leto udeleži preko 500 strokovnih delavcev iz različnih držav

  • Na konferencah gostimo različne slovenske in tuje strokovnjake iz različnih področij (pedagogi, vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci, psihologi, zdravniki, sociologi ipd.).