Projekt “Pomahajmo po Sloveniji” je podprojekt mednarodnemu projektu “Pomahajmo v svet” in je namenjen otrokom nižje starostne skupine (do 4 let). Vrtce po Sloveniji povezujemo preko video klica, kjer se lahko otroci v živo vidijo, si pomahajmo, se sporazumevajo, itd.

Družba vpliva na pojav nestrpnosti v okolju, kateri pa so izpostavljeni tudi otroci nižje starostne skupine. Prav zato se je porodila ideja o podprojektu, ki bo združeval vrednote in cilje projekta “Pomahajmo v svet” in hkrati vključeval dejavnosti, ki pripomorejo k večji motivaciji mlajših otrok, s čimer pričnjamo brisati meje nepoznanega.

Vsak vrtec, ki bo sodeloval pri projektu “Pomahajmo po Sloveniji” in uspešno sledil programu, si bo pridobil časten naziv “Strpen vrtec”, kar bo lahko otrokom, staršem in celotnemu strokovnemu timu v velik ponos. Vrtci bodo s tem pokazali, da otroke učijo strpnosti in razumevanje drugačnosti v vseh oblikah. Znanje, ki ga bodo majhni in veliki v projektu “Pomahajmo po Sloveniji” pridobili, jih bo vodil k razumevanju, razumevanje pa jih bo vodilo k sprejemanju.
Pomahajmo po Sloveniji